Jag håller även föredrag, berättar och visar bilder om mina resor. För företag och idrottsföreningar kan jag berätta om hur jag förberedde mig för resor, tala om hur jag sätter mina mål och hur jag sedan motiverar mig för att uppnå dem. Som biolog kan jag även hålla föredrag om naturen jag ser under mina resor.
Mina referenser hittar du under Partners »

Är du intresserad? Kontakta mig »
Tycker du om mina bilder? Jag har bilder till försäljning. Ta en titt i fotogalleriet och kontakta mig om du är intresserad. Jag har även många andra bilder. Mest på natur och landskap.
Scutisorex är det vetenskapliga släktnamnet på en näbbmus på omkring 100 gram som lever i Östafrika, Scutisorex somereni. Den har en ryggrad som är uppbyggd på ett mycket speciellt sätt som gör den enormt stark. En man på omkring 80 kg kan stå på näbbmusen utan att den tar skada (men det betyder inte att den inte protesterar).
Jobb i Serengeti
Jag har nu lämnat cykeln hemma i Sverige och istället börjat jobba. Jag har fått ett jobb på Lejonprojektet i Serengeti i Tanzania. Jag fortsätter do...
2010-11-07 10:38:03

Mer info »
Hosta i Quito
Hej! Jag har inte uppdaterat dagboken på ett tag. Det beror på att jag egentligen inte gjort så mycket sedan sist beroende på en långvarig hosta so...
2010-04-10 19:34:27

Mer info »
Brasilien
Nu har jag kommit till Brasilien. Ett land som låter som tropik och värme. Men hösten och vintern jagar mig an så länge norrut på kontinenten och ännu...
2009-06-04 22:22:34

Mer info »
Alla nyheter »
Reptiler & Amfibier (55)

Här är de reptiler och amfibier jag sett under resan. Tyvärr har jag ingen bra litteratur för grupperna med mig så många arter jag sett kommer inte med på listan. Namnen är angedda på latin, engelska och svenska. Datumet avser första gången jag såg arten under resan.

Rana kl. esculenta Edible frog  Ätlig groda  16/4-04
Bufo bufo   Common Toad Vanlig padda  20/4-04
Natrix natrix   Grass Snake  Snok  23/4-04
Bombina bombina Fire-bellied Toad Klockgroda  25/4-04
Lacerta vivipara Viviparous Lizard Skogsödla  25/4-04
Hyla arborea  Common Tree Frog Lövgroda  25/4-04
Lacerta agilis  Sand Lizard  Sandödla  25/4-04
Rana temporaria Common Frog Vanlig groda  25/4-04
 Bufo viridis  Green Toad  Grönfläckig padda 1/5-04
Rana arvalis  Moor Frog  Åkergroda  8/5-04
Rana lessonae Pool Frog  Gölgroda  8/5-04
Rana ridibunda Marsh Frog  Sjögroda  8/5-04
Emys orbicularis  European Pond Tortoise Kärrsköldpadda 9/5-04
Triturus montandoni  Montandon's Newt Karpatsalamander 24/5-04
Lacerta trilineata  Balkan Green Lizard Jättesmaragdödla 30/5-04
Pelobates syriacus  Eastern Spadefoot Östlig lökgroda 31/5-04
Ablepharus kitaibelii  Snake-eyed Skink Johannesödla  8/6-04
Typhlops vermicularis  Worm Snake  Maskorm  21/6-04
Testudo hermanni  Hermann's Tortoise Grekisk sköldpadda 22/6-04
Laudakia stellio  Starred Agama Taggsvansagam 22/7-04
Chamaeleo chamaeleon Mediterranean Chameleon Kameleont  20/9-04
Eretmochelys imbricata Hawk-billed turtle   03/10-04
  Water monitor   03/10-04
Crocodylus niloticus Nilkrokodil 
Chameleo affinis Ethiopian highland chameleon  17/5-05
Varanus albigularis Rock Monitor
Geochelone pardalis Leopard tortoise Leopardsköldpadda 26/5-05
Varanus niloticus Nile monitor Nilvaran   10/6-05
Agama mwanzae Mwanza flat-headed agama  25/6-05
Bitis gabonica Gabon viper Gabonvipera 
Bitis arietans  Puffadder    18/9-05
Dendroaspis polylepis Black mamba Svart mamba  24/9-05
Mabuya striata Striped Skink   24/3-07
Gerrhosaurus nigrolineatus Black-lined Plated Lizard   7/4-07
Agama aculeata Ground Agama   13/4-07
Chamaeleo dilepis Flap-neck Chameleon   14/4-07
Heliobolus lugubris Bushveld Lizard   18/4-07
Thelotornis capensis Twig snake    26/4-07
Pachydactylus turneri Turner’s Thick-toed Gecko  27/4-07
Agama etoshae Etosha Agama   30/4-07
Pedioplanis rubens Waterberg Sand Lizard   6/5-07
Mabuya spilogaster Kalahari Tree Skink   8/5-07
Psammophis brevipes Leopard Grass Snake   8/5-07
Gerrhosaurus multilineatus Kalahari Plated Lizard   9/5-07
Ptenopus garrulus Common Barking Gecko   9/5-07
Mabuya Hoeschi Hoesch’s Skink   10/5-07
Agama planiceps Namibian Rock Agama   10/5-07
Rhoptropus boultoni Boulton’s Namib Day Gecko  10/5-07
Gerrhosaurus validus Giant Plated Lizard   22/5-07
Meroles anchietae Shovel-snouted Lizard   10/6-07
Meroles cuneirostris Wedge-snouted Desert Lizard  12/6-07
Agama anchietae Anchieta’s Agama   16/6-07
Mabuya sulcata Western Rock Skink   20/6-07
Cordylus polyzonus Karoo Girdled Lizard   20/6-07
Agama atra  Southern Rock Agama   20/6-07


 

Administration - Design och Webbutveckling av Webking webbutveckling och it-konsulting ab