Jag håller även föredrag, berättar och visar bilder om mina resor. För företag och idrottsföreningar kan jag berätta om hur jag förberedde mig för resor, tala om hur jag sätter mina mål och hur jag sedan motiverar mig för att uppnå dem. Som biolog kan jag även hålla föredrag om naturen jag ser under mina resor.
Mina referenser hittar du under Partners »

Är du intresserad? Kontakta mig »
Tycker du om mina bilder? Jag har bilder till försäljning. Ta en titt i fotogalleriet och kontakta mig om du är intresserad. Jag har även många andra bilder. Mest på natur och landskap.
Scutisorex är det vetenskapliga släktnamnet på en näbbmus på omkring 100 gram som lever i Östafrika, Scutisorex somereni. Den har en ryggrad som är uppbyggd på ett mycket speciellt sätt som gör den enormt stark. En man på omkring 80 kg kan stå på näbbmusen utan att den tar skada (men det betyder inte att den inte protesterar).
Jobb i Serengeti
Jag har nu lämnat cykeln hemma i Sverige och istället börjat jobba. Jag har fått ett jobb på Lejonprojektet i Serengeti i Tanzania. Jag fortsätter do...
2010-11-07 10:38:03

Mer info »
Hosta i Quito
Hej! Jag har inte uppdaterat dagboken på ett tag. Det beror på att jag egentligen inte gjort så mycket sedan sist beroende på en långvarig hosta so...
2010-04-10 19:34:27

Mer info »
Brasilien
Nu har jag kommit till Brasilien. Ett land som låter som tropik och värme. Men hösten och vintern jagar mig an så länge norrut på kontinenten och ännu...
2009-06-04 22:22:34

Mer info »
Alla nyheter »
Däggdjur (166)

Här är de däggdjur jag sett under resans gång. Datumet avser första gången jag såg djuret. Först nämns det latinska namnet följt av det engelska och svenska.

Vulpes vulpes                   Red fox                     Rödräv                   2/2-04
Lutra lutra                        Otter                           Utter                      3/2-04
Halichoerus grypus          Grey seal                   Gråsäl                    4/2-04
Phoca vitulina                  Harbour seal              Knubbsäl               7/2-04
Alces alces                       Moose                       Älg                        11/2-04
Lepus timidus                  Mountain Hare          Skogshare             15/2-04
Sciurus vulgaris               Red Squirrel              Ekorre                   26/2-04
Rattus rattus                     Brown rat                  Brunråtta               17/3-04
Mus musculus                  House mouse            Husmus                  1/4-04
Ondatra zibethicus           Muskrat                     Bisam                    10/4-04
Microtus agrestis             Field vole                  Åkersork                13/4-04
Erinaceus concolor      East European hedgehog   Östlig igelkott   27/4-04
Apodemus agrarius         Striped field mouse    Brandmus              28/4-04
Lepus europaeus             Brown Hare               Fälthare                 14/5-04
Mustela nivalis                Least weasel              Småvessla              16/5-04
Spermophilus citellus      European souslik       Sisel                       20/5-04
Capreolus capreolus       Roe deer                     Rådjur                    20/5-04
Ursus arctos                   Brown bear                 Brunbjörn               24/5-04
Phocoena phocoena       Common porpoise      Tumlare                  7/6-04
Tursiops truncatus          Bottelnose dolphin      Flasknosdelfin        7/6-04
Vormela peregusna        Marbled polecat          Tigeriller                11/7-04
Spermophilus xanthoprymnus  Asia Minor Ground squirrel   Sisel   11/7-04
Allactaga euphratica      Euphrates Jerboa         Jerboa                     15/7-04
Capra aegagrus             Wild goat                     Vildget                   17/7-04
Canis aureus                 Northern jackal            Guldsjakal              4/8-04
Meriones tristrami         Tristram's Jird                                             7/9-04
Rousettus aegyptiacus   Egyptian fruit bat                                       14/9-04
Felis silvestris                Wild cat                       Vildkatt                  23/9-04
Capra ibex                    Nubian ibex                 Stenbock                23/9-04
Procavia syriaca           Syrian hyrax                 Klippdass               23/9-04
Hyaena hyaena             Striped hyena               Strimmig hyena      22/9-04
Vulpes ruppeli              Sand fox                      Ökenräv                  1/10-04
Gazella dorcas              Dorcas gazelle             Dorkasgasell           13/3-05
Ichneumia albicauda   White-tailed mungoose  Vitsvansmangust    11/3-05
Genetta genetta            Common Genet            Genett                    11/3-05
Cercopithecus aethiops Grivet monkey                                            30/3-05
Theropitecus gelada      Gelada                        Geladababian            4/4-05
Oreotragus oreotragus  Klippspringer                                                4/4-05
Arvicanthis abyssinicus   Unstriped grass rat                                     5/4-05
Hippopotamus amphibius  Hippopotamus        Flodhäst                 13/4-05
Epomophorus sp.          Epauletted fruit-bat                                     13/4-05
Colobus guereza           Guereza colobus          Guerezaapa            19/4-05
Redunca redunca          Bohor reedbuck                                          20/4-05
Phacochoerus africanus Warthog                      Vårtsvin                 29/4-05
Oryx beisa                    Beisa oryx                                                  29/4-05
Gazella soemerringi      Soemerring's gazelle                                  29/4-05
Tragelaphus imberis     Lesser kudu                                                29/4-05
Madoqua saltiana          Salt's dikdik                                               29/4-05
Papio anubis                 Olive baboon                                              29/4-05
Papio hamadryas          Sacred baboon                                            30/4-05
Kobus ellipsiprymnus   Waterbuck                                                  30/4-05
Herpestes ichneumon    Ichneumon mongoose                                1/5-05
Crocuta crocuta            Spotted hyena               Fläckig hyena        1/5-05
Sylvicapra grimmia      Bush duiker                                                 12/5-05
Tragelaphus scriptus     Bushbuck                                                   13/5-05
Tragelaphus buxtoni     Mountain nyala                                          13/5-05
Canis simensis              Ethiopian wolf              Etiopisk varg        15/5-05
Potamochoerus larvatus  Bush pig                                                  15/5-05
Lepus starcki                Starck's hare                                               16/5-05
Tachyoryctes macrocephalus    Giant root rat                                 18/5-05
Felis serval                                Serval                        Serval          20/5-05
Otomys typus                            Groove-toothed rat                        22/5-05
Civettictis civetta                       African civet                                 23/5-05
Cercopithecus djamdjamensis   Bale monkey                                 24/5-05
Cercopithecus pygerythus         Vervet monkey      Grön markatta 24/5-05
Galago senegalensis                 Senegal galago                               24/5-05
Euxerus erythropus                   Striped ground squirrel                  25/5-05
Canis mesomelas                      Black-backed jackal                       25/5-05
Xerus rutilus                             Unstriped ground squirrel              26/5-05
Madoqua guentheri                  Guenter's dikdik                             26/5-05
Helogale parvula                      Dwarf mongoose    Dvärgmungo  29/5-05
Gazella granti                           Grant's gazelle                               30/5-05
Litocranius walleri                   Gerenuk                                         30/5-05
Madoqua kirkii                        Kirk's dikdik                                   8/6-05
Equus grevyi                           Grevy's zebra                                  8/6-05
Loxodonta africana                 African elephant   Afrikansk elefant 8/6-05
Aepyceros melampus              Impala                  Impala                 8/6-05
Giraffa camelopardis                Giraff                   Giraff                  8/6-05
Equus quagga                          Common zebra    Vanlig zebra       11/6-05
Gazella rufifrons                  Thomson's gazelle    Thompsongasell 12/6-05
Suncerus caffer                       African buffalo     Afrikansk buffel  15/6-05
Lepus saxatilis                        Scrub hare                                        15/6-05
Taurotragus oryx                    Eland                     Elandantilop       25/6-05
Alcephalus busephalus           Kongoni (Hartebeest)                       25/6-05
Damaliscus lunatus                 Nyamera (Topi)                               25/6-05
Connochaetus taurinus           Brindled gnu         Gnu                    25/6-05
Panthera leo                            Lion                      Lejon                  25/6-05
Heterohyrax brucei                Yellow-spotted hyrax                       25/6-05
Redunca fulvorufula              Mountain reedbuck
                                               Zorilla                                               29/6-05
Otocyon megalotis                 Bat-eared fox                                    29/6-05
Raphicerus campestris            Steinbuck                                         30/6-05
Atilax paludinosus                 Marsh mongoose                              1/7-05
Tragelaphus strepsiceros        Greater kudu                                    3/7-05
Lavia frons                            Yellow-winged bat                           5/7-05
Cercopithecus ascanius         Red-tailed monkey  Rödsvansmarkatta 9/7-05
Cercopithecus mitis               Blue monkey          Blå markatta        9/7-05
Cercopithecus neglectus      DeBrazza's monkey  Brazzas markatta 11/7-05
Heliosciurus rufobrachium    Red-legged sun squirrel                      12/7-05
Perodicticus potto                  Potto                        Potto                  12/7-05
Nandinia binotata             African palm civet   Afrikansk palmmård 14/7-05
Anomalurus derbianus  Lord Derby's anomalure  Taggsvansekorre  15/7-05
Eidolon helvum                      Straw-coloured fruitbat                       19/7-05
Lissonycteris angolensis        Angola fruitbat                                    21/7-05
Lophocebus albigena            Grey-cheeked mangabey                     22/7-05
Protoxerus stangeri               African giant squirrel                           22/7-05
Cercopithecus tantalus          Tantalus monkey                                 23/7-05
Lutra maculicollis                 Spot-necked otter                                 27/7-05
Ourebia ourebi                     Oribi                                                      2/8-05
Otolemur crassicaudatus       Greater galago                                      6/8-05
Piliocolobus oustaleti            Central african red colobus                   7/8-05
Galagoides thomasi              Thomas's galago                                   9/8-05
Pan troglodytes                    Chimpanzee             Schimpans          10/8-05
Paraexus alexandri              Alexander's dwarf squirrel                   15/8-05
Kobus kob                           Kob                                                     17/8-05
Mungos mungo                   Banded mongoose                               19/8-05
Panthera pardus                   Leopard                     Leopard             19/8-05
Arvicantis niloticus             Nile grass rat                                        19/8-05
Hylochoerus meinertzhageni   Giant hog                                        22/8-05
Cercopithecus l'hoesti          L'Hoest's monkey                               24/8-05
Funisciurus carruthersi        Carruther's mountain squirrel               24/8-05
Delanymys brooksi             Delany's mouse                                   24/8-05
Gorilla gorilla                      Gorilla                       Gorilla               28/8-05
Colobus angolensis             Angolan pied colobus  
Procavia johnstoni               Black-necked rock hyrax                    17/9-05
Galago moholi                     South african galago                           17/9-05
Hystrix africaeaustralis        South african porcupine                      20/9-05
Papio cynocephalus             Yellow baboon                                   21/9-05
Mellivora capensis               Ratel                       Honungsgrävling 22/9-05
Hippotragus equinus           Roan antelope                                     22/9-05
Raphicerus sharpei              Sharpe's grysbok                                 23/9-05
Paraexus cepapi                   Smith's bush squirrel                           26/9-05
Petrodromus tetradactylus    Four-toed elephant-shrew                   2/10-05
Diceros bicornis                  Black rhinoceros      Spetsnoshörning 9/10-05
Acinonyx jubatus                Sheetah                   Gepard              10/10-05
Herpestes sanguinea           Slender mungoose                             10/10-05
                                            Indo-pacific hump-backed dolphin   21/10-05
Pteropus voeltzkowi            Pemba island flying fox                    21/10-05
Otolemur garnettii               Small-eared galago                            21/10-05
Poliocolobus kirkii              Zanzibar red colobus                          2/11-05
Pedetes capensis                 Spring Hare                                         14/1-07
Papio ursinus                      Chamca baboon                                  070317
Hippotragus niger               Sable antelope                                     070323
Kobus vardoni                    Puku                                                   070329
Geosciurus inauris South    African ground squirrel                      070331
Kobus leche                       Lechwe                                               070406
Thryonomus swinderianus  Marsh cane-rat                                   070413
Funisciurus congicus          Congo rope squirrel                            070426
Antidorcas marsupialis       Springbuck                                         070428
Oryx gazella                       Southern Oryx                                    070428
Cynictis penicillata             Yellow Mongoose                              070429
Procavia capensis               Cape rock hyrax                                 070506
Elephantulus sp.                 Lesser Elephant Shrew                       070507
Petromus typicus                Dassie Rat                                          070510
Arctocephalus pusillus       Cape Fur Seal                                     070516
                                           Western Rock Elephant Shrew          070522
Geosciurus princeps           Damara Ground Squirrel                    070523
Rhabdomys pumilio           Four-striped Grass Mouse                  070523
Gerbillurus tytonis              Hairy-footed Gerbil                           070609
Equus zebra                       Mountain Zeba                                   070611
Aonyx capensis                 African clawless Otter                        070617
Herpestes pulverulenta       Small Grey mongoose                       070620
Raphicerus melanotis         Cape Grysbok                                    070620
Suricata suricata Suricate    Surikat                                               070621
Pelea capreolus                   Rhebok                                              070624
Eubalaena australis            Southern Right Whale    Sydkapare    070628

 

 

Administration - Design och Webbutveckling av Webking webbutveckling och it-konsulting ab