Jag håller även föredrag, berättar och visar bilder om mina resor. För företag och idrottsföreningar kan jag berätta om hur jag förberedde mig för resor, tala om hur jag sätter mina mål och hur jag sedan motiverar mig för att uppnå dem. Som biolog kan jag även hålla föredrag om naturen jag ser under mina resor.
Mina referenser hittar du under Partners »

Är du intresserad? Kontakta mig »
Tycker du om mina bilder? Jag har bilder till försäljning. Ta en titt i fotogalleriet och kontakta mig om du är intresserad. Jag har även många andra bilder. Mest på natur och landskap.
Scutisorex är det vetenskapliga släktnamnet på en näbbmus på omkring 100 gram som lever i Östafrika, Scutisorex somereni. Den har en ryggrad som är uppbyggd på ett mycket speciellt sätt som gör den enormt stark. En man på omkring 80 kg kan stå på näbbmusen utan att den tar skada (men det betyder inte att den inte protesterar).
Jobb i Serengeti
Jag har nu lämnat cykeln hemma i Sverige och istället börjat jobba. Jag har fått ett jobb på Lejonprojektet i Serengeti i Tanzania. Jag fortsätter do...
2010-11-07 10:38:03

Mer info »
Hosta i Quito
Hej! Jag har inte uppdaterat dagboken på ett tag. Det beror på att jag egentligen inte gjort så mycket sedan sist beroende på en långvarig hosta so...
2010-04-10 19:34:27

Mer info »
Brasilien
Nu har jag kommit till Brasilien. Ett land som låter som tropik och värme. Men hösten och vintern jagar mig an så länge norrut på kontinenten och ännu...
2009-06-04 22:22:34

Mer info »
Alla nyheter »
Fåglar (1250)

Här är en lista över de fåglar jag sett under resans gång. Datumet avser första gången jag såg fågeln under resan. Antingen det svenska eller det engelska namnet är angett, ibland båda.


  Skata  2/2
  Kråka  2/2 
  Korp   2/2 
  Lappmes   2/2 
  Dalripa   2/2 
  Havsörn   2/2 
  Alfågel   3/2 
  Småskrake   3/2 
  Kungsörn   3/2 
  Ejder   3/2 
  Storskarv   3/2 
  Tordmule   4/2 
  Tobisgrissla   4/2 
  Gråtrut   4/2 
  Havstrut   4/2 
  Skärsnäppa   4/2 
  Talgoxe   6/2 
  Lunnefågel   7/2 
  Talltita   7/2 
  Fjällripa   7/2 
  Gräsand   7/2 
  Vitnäbbad Islom  7/2 
  Gråsparv   8/2 
  Tamduva   9/2 
  Grönfink   10/2 
  Domherre   10/2 
  Blåmes   10/2 
  Sillgrissla   12/2 
  Toppskarv   12/2 
  Praktejder   14/2 
  Alförrädare   14/2 
  Smålom   14/2 
  Sidensvans   17/2 
  Björktrast   20/2 
  Vittrut   20/2 
  Strömstare   27/2 
  Större Hackspett 29/2 
  Större Korsnäbb  29/2 
  Sparvuggla   29/2 
  Pärluggla   1/3 
  Orre   1/3 
  Lavskrika   2/3 
  Gråsiska   2/3 
  Järpe   2/3 
  Tofsmes   4/3 
  Duvhök   5/3 
  Kaja   6/3 
  Bändelkorsnäbb  7/3 
  Spillkråka   8/3 
  Trädkrypare   8/3 
  Tjäder   8/3 
  Mindre korsnäbb  8/3 
  Snösiska   8/3 
  Stjärtmes   9/3 
  Pilfink   10/3 
  Nötskrika   11/3 
  Mindre hackspett  12/3 
  Gråspett   13/3 
  Grönsiska   14/3 
  Gulsparv   17/3 
  Kungsfågel   20/3 
  Snösparv   20/3 
  Råka   20/3 
  Ormvråk (även stäppvråk) 20/3 
  Stare   22/3 
  Hämpling   22/3 
  Svartmes   24/3 
  Sånglärka   24/3 
  Tofsvipa   24/3 
 Bofink   24/3 
  Blå kärrhök   25/3 
  Fjällvråk   25/3 
  Steglits   25/3 
  Vitryggig hackspett  26/3 
  Sädesärla   26/3 
  Fiskmås   26/3 
  Nötväcka   27/3 
  Skrattmås   29/3 
  Knipa   4/4 
  Vigg  9/4 
  Tornfalk   9/4  
  Trana   9/4 
  Rödhake   9/4 
  Morkulla   9/4 
  Koltrast   10/4 
  Taltrast   10/4  
  Sävsparv   10/4 
  Brun glada  10/4 
  Sparvhök   10/4  
  Gråhäger   10/4  
  Sädgås   11/4  
  Ringduva   11/4 
  Brunand   11/4 
  Årta   11/4 
  Bläsand   11/4  
  Brun kärrhök  11/4 
  Blåhake   11/4  
  Stenskvätta   12/4  
  Jorduggla 12/4 
  Ängspiplärka 13/4  
  Rörhöna 13/4 
  Ladusvala 14/4 
  Gransångare 14/4 
  Gröngöling 15/4  
  Stenknäck 15/4 
  Bergfink 15/4 
  Ängshök 15/4 
  Tofslärka 15/4 
  Skäggdopping 17/4 
  Skedand 17/4 
  Citronärla 17/4 
  Vit stork 18/4 
  Göktyta 18/4 
  Turkduva 18/4 
  Lövsångare 19/4 
  Sothöna 19/4 
  Svarthakad buskskvätta 19/4 
  Svart rödstjärt 19/4  
  Enkelbeckasin19/4 
 Härfågel 20/4 
  Svartvit flugsnappare 20/4 
  Vassångare 20/4 
  Svart stork 20/4 
  Gulärla 21/4 
  Trädpiplärka 21/4 
  Grönsångare 21/4 
  Knölsvan 21/4 
  Kungsfiskare 21/4 
  Drillsnäppa 22/4 
  Minervauggla 23/4 
  Pungmes 23/4 
  Ärtsångare 23/4 
  Svarthätta 23/4 
  Hornuggla 23/4 
  Kricka 25/4 
  Halsbandsflugsnappare 25/4 
  Rördrom 25/4 
  Gök 25/4 
  Näktergal 25/4 
  Rapphöna 25/4 
  Vaktel 25/4 
  Hussvala 26/4 
  Buskskvätta 26/4 
  Rödspov 26/4 
  Rödbena 26/4 
  Brushane 26/4 
  Skäggtärna 26/4 
  Kaspisk trut 26/4 
  Stjärtand 26/4 
  Mindre strandpipare 26/4 
  Skogsduva 27/4 
  Kornsparv 27/4 
  Lärkfalk 27/4 
  Skogssnäppa 27/4 
  Backsvala 27/4 
  Ormörn 28/4 
  Tereksnäppa 28/4 
  Grågås 28/4  
  Svartsnäppa 28/4 
  Rörsångare 28/4 
  Vitvingad tärna 28/4 
  Trastsångare 1/5 
  Fiskgjuse 1/5 
  Sävsångare 1/5  
  Strandskata 1/5 
  Gluttsnäppa 1/5 
  Fisktärna 1/5 
  Småtärna 1/5 
  Dvärgmås 1/5 
  Svarthalsad dopping 2/5 
  Gråhakedopping 2/5 
  Grönbena 2/5  
  Svarttärna 2/5 
  Mosnäppa 2/5 
  Törnskata 2/5  
  Sommargylling 2/5  
  Tornseglare 2/5 
  Ägretthäger 7/5 
  Kornknarr 8/5 
  Purpurhäger 8/5 
  Balkanspett 9/5 
  Svartpannad törnskata 10/5 
  Bivråk 10/5 
  Törnsångare 10/5 
  Örnvråk 10/5 
  Trädgårdssångare 11/5 
  Bläsgås 12/5 
  Dvärgrördrom 12/5 
  Turturduva 12/5 
  Skäggmes 13/5 
  Biätare 13/5 
  Natthäger 13/5 
  Ortolansparv 14/5 
  Dvärgörn 14/5 
  Korttålärka 14/5 
  Grå flugsnappare 15/5 
  Blåkråka 15/5 
  Nattskärra 15/5 
  Fältpiplärka 16/5 
 Tatarfalk 16/5 
  Silkeshäger 17/5 
  Fasan 17/5 
  Trädlärka 17/5 
  Höksångare 17/5 
 Kejsarörn 18/5 
  Kalanderlärka 18/5 
  Dvärguv 18/5 
  Sydnäktergal 18/5 
  Rallhäger 19/5 
  Mindre flugsnappare 19/5 
  Svartvingad vadarsvala 19/5 
  Entita 23/5 
  Aftonfalk 23/5  
  Gulhämpling 23/5 
 Dubbeltrast 24/5 
 Mindre skrikörn 24/5 
 Kärrsångare 24/5  
 Forsärla 25/5  
 Gärdsmyg 26/5  
 Gravand 28/5  
 Styltlöpare 28/5  
 Skärfläcka 28/5  
 Långnäbbad mås 28/5  
 Rödvingad vadarsvala 28/5  
 Dvärgskarv 28/5  
 Vitögd dykand 28/5  
 Vit pelikan 29/5  
 Skedstork 29/5  
 Bronsibis 29/5  
 Sångsvan 29/5  
 Smådopping 29/5  
 Snatterand 29/5  
 Rödstjärt 30/5 
 Svarthuvad mås 1/6 
 Sandtärna 1/6 
 Rödhuvad dykand 1/6 
 Krushuvad pelikan 2/6 
 Tjockfot 4/6 
 Svartbent strandpipare 4/6 
 Spansk sparv 4/6 
 Rostand 4/6 
 Spovsnäppa 4/6 
 Småsnäppa 4/6 
 Fältsångare 4/6 
 Storspov 4/6 
 Eksångare 5/6 
 Svarthuvad sparv 6/6 
 Nunnestenskvätta 6/6 
 Alpseglare 6/6 
 Rosenstare 6/6 
 Berguv 7/6 
 Rostgumpsvala 7/6 
 Kentsk tärna 7/6 
 Silltrut 7/6 
 Häcksparv 8/6 
 Mellanspett 8/6 
 Trädgårdsträdkrypare 9/6 
 Rödhuvad törnskata 9/6 
 Medelhavstrut 9/6 
 Nunnestenskvätta 11/6 
 Smutsgam 11/6 
 Masktörnskata 20/6 
 Skräntärna 24/6 
 Palmduva 26/6 
 Medelhavslira 30/6 
 Brun Majna 30/6 
 Rosenfink 2/7 
 Pilgrimsfalk 2/7 
 Klippsparv 3/7 
 Krüpers nötväcka 4/7 
 Klippsvala 4/7 
 Klippnötväcka 5/7 
 Rödfalk 9/7 
 Dvärglärka 9/7 
 Större flamingo 10/7 
 Skatgök 10/7 
 Finschstenskvätta 11/7 
 Stensparv 11/7  
 Vitstrupig näktergal 13/7 
 Blåtrast 14/7 
 Medelhavsstenskvätta 14/7 
 Balkanmes 14/7 
 Mästersångare 14/7 
 Bergsökenfink 15/7 
 Alpkråka 16/7 
 Alpkaja 16/7 
 Vinterhämpling 16/7 
 Rödpannad gulhämpling 17/7 
 Berghöna 17/7 
 Murkrypare 17/7 
 Snöfink 17/7 
 Berglärka 17/7 
 Gåsgam 19/7 
 Kaspisk snöhöna 20/7 
 Alpjärnsparv 20/7 
 Stentrast 21/7 
 Trädnäktergal 28/7 
 Asiatisk kalanderlärka 29/7 
 Svartbukig flyghoena 24/7 
 Sporrvipa 24/7 
 Ökenpipare 24/7 
 Streckad prinia 30/7 
 Östlig klippnötväcka 1/8 
 Gulgrå sparv 2/8 
 Orientsångare 2/8 
 Blek dvärguv 3/8 
 Gråfiskare 4/8 
 Stenökenlärka 4/8 
 Visselhöna 4/8 
 Levantbulbyl 7/8 
 Ökenlöpare 12/8 
 Härfågellärka 17/8 
 Ökenberglärka 17/8 
 Sorgstenskvätta 19/8 
 Snårsångare 19/8 
 Svartstjärt 14/9 
 Långnäbbad piplärka 14/9 
 Palestinasolfågel 14/9 
 Afrikansk klippsvala 15/9 
 Vitkronad stenskvätta 15/9 
 Kortstjärtad korp 15/9 
 Sinaiglansstare 15/9 
  Ökenhöna 15/9 
  Smyrnakungsfiskare 15/9 
  Stubbstjärtseglare 16/9 
  Grön dvärgbiätare 16/9 
 Sammetshätta 17/9  
 Rostsparv 17/9 
 Berberfalk 17/9 
 Varfågel 18/9 
 Sinairosenfink 21/9 
 Tornuggla 22/9  
 Stäpphök 24/9 
 Levantsiska 25/9 
 Isabellatörnskata 25/9 
 Sotfalk 27/9 
 Ökenkorp 29/9 
 Stäppörn 1/10 
 Vitögd mås 5/10 
 Huskråka 5/10 
 Halsbandsparakit 6/10 
 Sandlöpare 6/10 
 Dammsnäppa 6/10 
 Roskarl 6/10 
 Mangrovehäger 11/10 
 Munkstenskvätta 11/10 
 Revhäger 13/10 
 Iltärna 17/10 
 Rödstrupig piplärka 23/10 
 Vattenpiplärka 24/10 
 Svartvingad glada 25/10 
 Kohäger 25/10 
 Myrsnäppa 25/10 
 Sotmås 2/2-2005 
 Svarthuvad trut 16/2 
 Ökenflyghöna 18/2 
 Blek tornseglare 22/2 
 Ökentrumpetare 22/2 
 Purpurhöna 24/2 
 Rosaryggad pelikan 27/2 
Pied Wagtail 27/2 
 Nilgås 27/2 
 Sandökenlärka 4/3 
 Svarthakad sångare 7/3 
 Ökenstenskvätta 8/3 
 Trädgårdsbulbyl 9/3 
 Blue-naped mousebird 9/3 
 African palm-swift 9/3 
 Brown-throated martin 9/3 
 Black scrub-robin 9/3 
 Red-billed firefinch 9/3 
 African mourning dove 9/3 
 Northern masked weaver 9/3 
 Northern red bishop 10/3 
 Mamaqua dove 10/3 
 Lichtenstein's sandgrouse 10/3 
 Southern grey shrike 10/3 
 Nilsolfågel 10/3 
 Krokodilväktare 11/3 
 Golden nightjar 12/3 
 Fulvous babbler 12/3 
 Yellow-billed kite 12/3 
 African silverbill 13/3 
 Sudan golden sparrow 13/3 
 Grön biätare 13/3 
 Yellow-bellied eremomela 13/3 
 African spoonbill 13/3 
 African skimmer 14/3 
 Hussparv 14/3 
 Black-crowned sparrowlark 15/3 
 Crimson-rumped waxbill 15/3 
 Örongam 15/3 
 Chestnut-backet sparrowlark 15/3 
 Yellow-breasted barbet 15/3 
 Asian desert warbler 17/3 
 Ethiopian swallow 19/3 
 White-headed babbler 19/3 
African darter Afrikansk ormhalsfågel 50318
   Maraboustork 50322
African sacred ibis  Helig ibis 50323
Black-headed lapwing  50323
Little bee-eater  50323
Northern carmine bee-eater  50323
Pied crow  50323
Village indigobird   50323
Village weaver   50323
African openbill  50325
Cut-throat finch  50325
 Savannörn   050326
Chestnut-bellied starling  50326
Cricket warbler   50326
Northern crombec  50326
Tawny-flanked prinia  50326
White-billed buffalo-weaver  50326
Red-pate cisticola   50327
Striped kingfisher  50327
Abyssinian roller  50328
Black scimitar-bill  50328
Dark chanting goshawk  Mörk sånghök  50328
Fork-tailed drongo  50328
Green-winged pytila   050328
Grey woodpecker   50328
Lesser striped swallow  50328
Little weaver  50328
Red-cheeked cordonblue  50328
   Balkanhök 50329
African grey hornbill  50329
Black sparrowhawk  50329
Black-billed barbet  50329
Black-billed wood-dove  50329
Black-crowned tchagra  50329
Black-headed gonolek  50329
Brown snake-eagle  50329
Cape turtle dove  50329
Eastern grey plantain-eater  50329
Greater blue-eared starling  50329
Helmeted guinea-fowl  50329
Long-crested eagle  50329
Northern red-billed hornbill  50329
Red-billed oxpecker  50329
Red-throated bee-eater  50329
Vinaecous dove  50329
White-backed vulture  50329
White-rumped seedeater  50329
Yellow-billed oxpecker   50329
African collared dove  50330
African golden oriole   50330
African trush  50330
Bateleur  Gycklarörn 50330
Beautiful sunbird  50330
Bruce’s green pigeon  50330
Foxy cisticola  50330
Grasshopper buzzard  50330
Hooded vulture  50330
Lesser blue-eared starling  50330
Meyer’s brown parrot  50330
N. grey-headed sparrow  50330
Nubian woodpecker  50330
Red-winged starling  50330
Ruppel’s starling  50330
Speckled pigeon  50330
White helmet-shrike  50330
Yellow-billed stork  50330
Yellow-fronted canary  50330
African harrier-hawk  50331
Augur buzzard  50331
Black-billed wood-hoopoe  50331
Blue-breasted bee-eater  50331
Chestnut-crowned sparrow-weaver   50331
Ethiopian oriole  50331
Green wood-hoopoe  50331
Green-backed eremomela  50331
Lizard buzzard  50331
Mocking cliff-chat   50331
Red-necked spurfowl  50331
Abyssinian longclaw  50401
Black-winged lapwing  50401
Common fiscal  50401
Erlanger’s lark  50401
Ethiopian cisticola  50401
Maccoa duck  50401
Reed cormorant  50401
Ruppels vulture  50401
Senegal coucal  50401
Speckled mousebird  50401
Swainson’s sparrow  50401
Yellow-billed shrike  50401
African paradise-flycatcher   50403
Black-winged lovebird  50403
Brown-rumped seed-eater   50403
Lammergeier Lammgam 50404
Abdim’s stork  50404
Abyssinian catbird  50404
Abyssinian slaty flycatcher  50404
Abyssinian woodpecker   50404
African hawk-eagle  50404
Botta’s wheater  50404
Erkel’s spurfowl  50404
Groundscraper trush  50404
Moorland chat  50404
Mountain trush  50404
Streaky seed-eater  50404
Thick-billed raven  50404
Verreauk’s Eagle Klippörn 50404
Wattled ibis  50404
White-backed tit  50404
White-collared pigeon  50404
White-winged cliff-chat  50404
Dusky turtledove   50405
Ethiopian siskin  50405
Tacazza sunbird  50405
   Slagfalk 50406
Somali starling  50407
Thekla lark  50407
Ayres’ hawk-eagle   50408
Hemprich’s hornbill  50408
Spot-breasted lapwing  50408
White-rumped babbler  50408
Baglafecht weaver  50409
Cape crow  50409
Ruppels robin-chat   50409
Slender-billed starling  50409
African yellow white-eye  50410
Grey-headed woodpecker  50410
White-cheeked turaco  50411
African citril  50412
African quailfinch  50412
Black-headed heron  50412
Yellow-fronted tinkerbird  50412
African fish-eagle  50413
African jacana  50413
African pygmy goose  50413
African pygmy-kingfisher   50413
Black crake  50413
Black crowned crane  50413
Bronze mannakin  50413
Brown-throated wattle-eye  50413
Comb duck  50413
Cuckoo finch  50413
Goliath heron  50413
Grey-backed camaroptera  50413
Hunter’s sunbird  50413
Malachite kingfisher  50413
Mosque swallow  50413
Senegal thick-knee  50413
Spectacled weaver  50413
Spur-winged goose  50413
Variable sunbird  50413
Violet-backed starling  50413
White-breasted cormorant  50413
Yellow-billed duck  50413
Yellow-billed egret  50413
Giant kingfisher  50414
Red-knobbed coot  50414
Double-toothed barbet  50415
Marico sunbird   50415
Silvery-cheeked hornbill  50415
Copper sunbird  50416
Northerna black flycatcher  50416
Tropical boubou   50416
White-headed vulture   50417
Hadeda ibis  50418
Blue-winged goose  50419
Cape eagle-owl  50419
Gambaga flycatcher  50419
Grey-backed fiscal  50419
Grey-rumped swallow  50419
Northern ground-hornbill  50419
Purple roller  50419
Montane white-eye  50420
White-winged widowbird    50420
Abyssinian black wheater  50421
Red-fronted tinkerbird  50421
Ruppel’s black chat   50421
White-billed starling  50421
White-fronted black chat  50421
Yellow bishop  50422
Mountain wagtail  50423
Red-necked buzzard  50423
Three-banded plover  50423
Mottled Swift  50424
Yellow-crowned canary  50424
Ostrich Vanlig struts 50429
Kori bustard  Koritrapp 50429
Black-bellied bustard  50429
Eastern yellow-billed hornbill  50429
Jacobin cuckoo  50429
Madagaskar be-eater  50429
Red-billed buffalo-weaver  50429
Superb starling  50429
White-bellied go-away-bird  50429
White-headed buffalo-weaver  50429
Woodland kingfisher  50429
Yellow-necked spurfowl  50429
African cuckoo  50430
Brown-backed woodpecker  50430
Buff-crested bustard  50430
Grey-headed kingfisher  50430
Hamerkop  50430
Northern puffback  50430
Rufous chatterer  50430
White-browed sparrow-weaver  50430
White-throated bee-eater  50430
Crested francolin  50501
Grey kestrel  50501
Thick-billed weaver  50501
White-rumped swift  50507
Cinnamon-breasted bunting  50507
Reichenow's seed-eater  50507
Mountain nightjar     50507
Dwarf raven  50510
Red-eyed dove  50510
Banded martin  50511
Black-headed weaver     50511
Common waxbill  50511
Dark-capped bulbyl  50512
Yellow-bellied waxbill  50512
Black saw-wing  50512
Chestnut-naped spurfowl  50512
Cinnamon bracken warbler  50512
Nyanza swift  50512
Rouget's rail  50513
Abyssinian ground-thrush  50513
Mountain buzzard  50513
Malachite sunbird  50514
Ovambo sparrowhawk  50515
African olive-pigeon    50515
African emerald cuckoo  50515
Brown woodland-warbler  50515
Abyssinian crimsonwing    50515
Wattled crane  50518
Bale parisoma  50519
African dusky flycatcher  50519
Rufous-chested sparrowhawk  50524
Von der Decken's hornbill  50524
Red-and-yelow barbet  50524
African pipit  50524
Slate-coloured boubou  50524
Golden-breasted starling    50524
Red-collared widowbird  50524
Purple grenadier  50524
Wolly-necked stork  50525
African wattled lapwing  50525
Emerald-spotted wood-dove  50525
African orange-bellied parrot  50525
Spotted palm-thrush  50525
White-browed scrub-robin  50525
Yellow-breasted apalis  50525
Grey wren-warbler  50525
Southern masked weaver  50525
Red-headed weaver  50525
Pin-tailed whydah  50525
Northern white-crowned shrike  50525
Crowned lapwing  50526
Ruspoli's turaco  50526
White-browed coucal  50526
Lilac-breasted roller  50526
Red-fronted barbet  50526
Rufous-breasted wryneck  50526
Bearded woodpecker  50526
Singing bushlark  50526
White-winged black tit  50526
Dodson's bulbyl  50526
Tiny cisticola  50526
Pale flycatcher  50526
Grey-headed batis  50526
Orange-breasted bush-shrike  50526
Orange-winged pytilia  50526
White-crowned starling  50527
Plain-backed pipit  50527
Eastern chanting goshawk    50527
African pygmy falcon  50528
Vulturine guineafowl  50528
African white-winged dove  50528
Diderick cuckoo  50528
Northern white-faced scoops-owl  50528
Abyssinian scimitarbill  50528
Cardinal woodpecker  50528
Black-headed oriole  50528
Yellow-vented eremomela  50528
Pringles puffback  50528
Brubru  50528
White-helmet-shrike  50528
Shelley's starling  50528
Magpie starling  50528
Black-capped social-weaver  50528
Chestnut weaver  50528
Straw-tailed whydah  50528
Eastern paradise-whydah  50528
Somali bunting  50528
Yellow-spotted petronia  50528
Black-chested snake-eagle  50529
Shikra  50529
Tambourine dove  50529
Pearl-spotted owlet  50529
Sombre nightjar  50529
Scaly chatterer  50529
Grey-capped social-weaver  50529
Black-throated barbet  50530
White-tailed swallow  50530
Stresemann's bushcrow  50530
Somali fiscal  50530
Rosy-patched bush-shrike  50530
Bristle-crowned starling  50530
Shelley's rufous sparrow  50530
White-bellied canary  50530
D'Arnaud's barbet  50531
Abyssinian white-eye  50531
Eastern violet-backed sunbird  50531
Somali crombec  50531
Stout cisticola  50531
Acacia tit  50531
Donaldson-Smith's sparrow-weaver  50603
Somali courser  50603
Greater kestrel  50603
Golden pipit  50603
Chestnut-headed sparrowlark  50603
Taita fiscal  50603
Somali sparrow  50603
Brown-tailed rock-chat  50604
Amethyst sunbird  50607
Little sparrowhawk  50607
African grey flycatcher  50607
Somali bee-eater  50608
Black-faced sandgrouse  50608
Speckle-fronted weaver  50609
Black-cheeked waxbill  50609
Red-billed quelea  50609
Chestnut sparrow  50609
Pygmy batis  50609
Red-fronted warbler  50609
Palm-nut vulture  50610
Parrot-billed sparrow  50610
Fischer's starling  50611
Somali ostrich  50611
Secretarybird  50611
Fischer's sparrowlark  50612
Angola sparrow  50612
White-bellied tit  50612
Golden-winged sunbird  50612
Kenya rufous sparrow  50612
Blacksmith lapwing    50615
Yellow-throated longclaw  50615
Cape robin-chat  50615
Anteater chat  50615
Bronzy sunbird  50615
Jackson's widowbird  50615
Long-tailed widowbird  50615
White-faced duck    50616
Grey-crowned crane  50616
Long-tailed fiscal  50616
Northern pied babbler  50617
White-eyed slaty flycatcher    50618
Madagaskar pond heron  50625
Yellow-throated sandgrouse  50625
Bare-faced go-away-bird    50625
Southern ground hornbill  50625
White-headed saw-wing  50625
Wire-tailed swallow  50625
Hildebrant's starling  50625
Coqui fracolin  50626
Temmink's courser  50626
Rufous-naped lark  50626
Rosy-breasted longclaw  50626
Sooty chat  50626
Silverbird  50626
Yellow-mantled widowbird  50626
Cinnamon-chested bee-eater  50628
White-fronted bee-eater  50628
Red-capped lark  50628
Singing cisticola  50628
Black-backed puffback  50628
Scarlet-chested sunbird  50628
Schalow's wheater  50629
Red-faced crombec  50629
Grey-headed bush-shrike  50629
Speke's weaver  50629
Hildebrant's spurfowl  50630
African purple swamphen  50630
Grey-headed gull  50630
Klaa's cuckoo  50630
Lesser flamingo  50701
African green pigeon  50701
Fisher's lovebird  50701
African hoopoe  50701
Black-lored babbler  50701
Little rock-thrush  50701
White-browed robin-chat  50701
Kittlitz's plover  50702
Chestnut-banded plover  50702
Horusswift  50702
Cape teal  50702
White-crested turaco  50703
Levaillant's cuckoo  50703
Scaly-throated honeyguide  50703
Golden-backed weaver  50704
Jackson's hornbill  50704
Spot-flanked barbet  50704
Brosd-billed roller  50704
Verraux's eagle-owl  50704
Yellow-crownes bishop  50705
Red-chested cuckoo  50705
Brown babbler  50705
Swamp nightjar  50705
Crowned hornbill  50706
Pale-breasted illadopsis  50709
Yellow-whiskered greenbul  50709
Grey-winged robin-chat  50709
Olive-green camaroptera  50709
African blue flycatcher  50709
Luhders bush-shrike  50709
Collared sunbird  50709
Marsh widowbird  50709
White-headed wood-hoopoe  50710
Blue-headed bee-eater  50710
Black-and-white-casqued hornbill  50710
Grey-throated barbet  50710
Yellow-spotted barbet  50710
Black cuckooshrike  50710
Petit's cuckooshrike  50710
Brown-chested alethe  50710
Equatorial akalat  50710
Hunter's cisticola    50710
Black-faced rufous warbler  50710
Olive sunbird  50710
Black-backed weaver  50710
Grey/headed nigrita    50710
White-chinned prinia  50710
Square-tailed drongo  50711
Grey apalis  50711
Grey-capped warbler  50711
Red-bellied paradise-flycatcher    50711
Northern double-collared sunbird  50711
Bar breasted firefinch  50711
Red-headed bluebill  50711
Western citril    50711
Red-headed malimbe  50712
Brown-capped weaver  50712
Dusky elminia  50712
Black-collared apalis  50712
Red-tailed bristlebill  50712
Yellow-billed barbet  50713
Chestnut wattle-eye    50713
Kakamega greenbul  50713
Joyful greenbul  50713
Green hylia  50713
Grey-green bush-shrike  50714
Black-necked weaver  50714
Great blue turaco    50715
Yellow-crested woodpecker  50715
Turner's eremomela  50715
Yellow-bellied hyliota  50715
Stuhlmann's starling  50715
Black-billed weaver  50715
Rock prantocole  50717
Brown-backed scrub-robin    50717
Heuglin's masked weaver  50717
Vieillot's black weaver  50717
Fan-tailed widowbird  50717
Piapiac  50718
Black-winged bishop    50718
Ross's turaco  50719
Water thick-knee  50720
African goshawk  50722
Dusky long-tailed cuckoo  50722
Sabine's spinetail  50722
African pied hornbill    50722
Velvet-mantled drongo  50722
Red-tailed greenbul  50722
Buff-throated apalis  50722
Weyn's weaver    50722
Yellow-mantled weaver  50722
African shrike-flycatcher  50722
African hobby  50723
African cuckoo hawk  50724
Bat hawk  50725
Shoebill  50726
Saddle-billed stork  50726
Long-toed lapwing  50726
Blue-spotted wood-dove  50726
Compact weaver  50726
Northern brown-throated weaver  50726
Red-chested sunbird  50726
Papyrus gonolek  50726
Swamp flycatcher  50726
Black-and-white flycatcher  50726
Winding cisticola  50726
Carruther's cisticola  50726
Blue swallow  50726
Yellow-rumped tinkerbird  50726
Black-billed turaco  50726
Grey parrot  50726
African marsh-harrier  50726
Blue-headed coucal  50727
Slender-billed weaver  50727
Lesser moorhen  50727
Senegal lapwing  50728
Yellow-throated leaf-love  50728
Black-and-white mannakin  50728
Orange weaver  50729
Blue-breasted kingfisher  50729
Pennant-winged nightjar  50802
Trilling cisticola  50802
Red-faced cisticola  50802
Chinspot batis  50802
Golden-breasted bunting  50802
Black-shouldered nightjar  50802
Rufous-bellied heron  50803
African finfoot  50803
Common scimitarbill  50803
Splendid glossy starling  50803
Green-headed sunbird  50803
Golden weaver  50803
Greater honeyguide  50804
Lesser honeyguide  50804
Red-breasted swallow  50804
Long-tailed cisticola  50804
Western banded snake-eagle  50805
Brown-chested lapwing  50805
White-necked raven  50806
Purple glossy starling  50806
Blue malkoha  50807
Brown-eared woodpecker  50807
Western nicator  50807
Snowy-crowned robin-chat  50807
Green crombec  50807
Black-crowned waxbill  50807
Speckled tinkerbird  50809
Cassin's flycatcher  50809
Sooty flycatcher  50809
Scarce swift  50814
Piping hornbill  50814
White-shouldered black tit  50814
Grey-headed olive-back  50814
African wood-owl  50814
Crested guineafowl  50815
Red-billed dwarf hornbill  50815
White-crested hornbill  50815
Black-casqued wattled hornbill  50815
White-thighed hornbill  50815
Yellow-throated tinkerbird  50815
Red-rumped tinkerbird  50815
Little greenbul  50815
Swamp palm bulbul  50815
Red-tailed rufous trush  50815
Fraser's rufous trush  50815
Yellow-legged weaver  50815
Orange-tufted sunbird  50816
Little green sunbird  50816
Dark-capped yellow warbler  50816
Black-headed batis  50817
Southern black flycatcher  50817
Blue-throated brown sunbird  50817
Flappet lark  50818
Square-tailed nightjar  50818
Mouse-coloured penduline-tit  50819
Marsh tchagra  50819
Brown-crowned tchagra  50819
Martial eagle  50820
African firefinch  50821
Fawn-breasted waxbill  50821
Red-billed teal  50822
Black bee-eater  50822
White-headed barbet  50822
Handsome spurfowl  50824
Dusky tit  50824
Grey cuckoo-shrike  50824
Olive-breastedmountain greenbul  50824
Red-faced woodland warbler  50824
Chubb's cisticola  50824
Black-throated apalis  50824
Mountain masked apalis  50824
Chestnut-throated apalis  50824
White-tailed blue flycatcher  50824
Regal sunbird  50824
Strange weaver    50824
Dusky crimsonwing    50824
Black-headed waxbill    50824
Thick-billed seed-eater    50824
Cape wagtail     50829
Rwenzori turaco     50905
Stripe-breasted tit    50905
Doherty's bush-shrike    50905
African crowned eagle    50906
Olive woodpecker     50906
Red-collared babbler    50906
White-starred robin    50906
Grauer's swamp warbler  50906
Mountain oriole  50907
Slender-billed greenbul  50907
Banded prinia  50907
Yellow-eyed black flycatcher  50907
Waller's starling  50907
Blue-headed sunbird  50907
Red-necked falcon  50913
Black-collared barbet  50917
Rufous-bellied tit  50917
Arrow-marked babbler  50917
Dwarf bittern  50917
Trumpeter hornbill  50917
Shalow's turaco  50917
Red-tailed leaf-love  50917
Purple-crested turaco  50918
Golden-tailed woodpecker  50918
Spotted creeper  50918
Retz's helmet-shrike  50918
Arnott's chat  50919
Dickinson's kestrel  50920
Tanzanian red-billed hornbill  50920
Yellow-bellied greenbul  50920
Swahili sparrow  50920
Narina trogon  50921
Kurrichane thrush  50921
Anchieta's sunbird  50922
White-breasted cuckooshrike  50922
Racket-tailed roller  50923
Grey-headed parrot  50924
Swallow-tailed bee-eater  50924
Western violet-backed sunbird  50924
Bennet's woodpecker  50925
White-winged babbling starling  50925
Magpie shrike  50925
Miombo blue-eared starling  50926
Eastern nicator  50929
Blue-capped cordonbleu    50929
Black-faced waxbill  50929
Bar-throated apalis  50930
Ashy starling  51001
Rufous-tailed weaver  51001
Jameson's firefinch  51001
Southern grosbeak canary  51001
Athi short-toed lark  51002
White-bellied bustard  51007
Greater painted snipe  51007
Grey-headed silverbill  51009
Fulvous duck    51010
Hottentot teal    51010
Capped wheater  51010
Purple-throated cuckooshrike  51013
Red-backed mannakin  51013
White-eared barbet  51013
Brown-hooded kingfisher  51013
Taveta weaver  51017
Yellow weaver  51017
Lesser masked weaver  51017
Bare-eyed thrush  51017
Black heron  51018
Coastal cisticola  51018
Black-bellied starling  51018
Purple-banded sunbird  51018
Sombre greenbul  51018
Brown-headed parrot  51019
Mangrove kingfisher  51019
Brown-breasted barbet    51019
Southerna banded snake-eagle  51019
Swift tern  51021
Audubon's shearwater  51021
Pemba sunbird  51022
Pemba white-eye  51022
Pemba green pigeon  51022
Crab plover  51022
Grey plover    51022
Whimbrel  51022
Pemba scops-owl  51023
Dimorphic egret  51023
Mongolian plover  51031
Lesser crested tern     51104
Zanzibar red bishop       51112
White-headed plover  51113
Moustached grass warbler  51113
Stierlings wren warbler  51113
Pale batis  51113
Uluguru violet sunbird  51113
Blue waxbill  51113
Böhm's bee-eater  51114
Pale-billed hornbill  51115
Cinnamon-breasted tit  51116
Double-banded Courser  070111
Spotted Thick-knee  070114
Southern red Bishop    070123
Wing-snapping Cisticola  070123
Western Citril  070128
Familiar Chat  070128
Black-lored Cisticola  070129
Grey Tit-flycatcher  070130
Black-throated Wattle-eye  070212
Eastern Saw-wing  070215
Livingstone Flycatcher  070301
Broad-tailed Paradise-whydah 070301
Southern Black Tit  070301
Long-billed Crombec  070301
Black-eared Seed-eater  070302
Brimestone Canary  070302
Yellow-throated Petronia 070302
Green-capped Eremomela  070302
Red-faced Mousebird  070304
Variable Indigobird  070309
Purple Indigobird  070310
Swainson’s Spurfowl  070310
Miombo Tit   070312
Amur Falcon   070312
Grey-olive Greenbul  070312
Grey Go-away-bird  070313
Chaplin’s Barbet  070313
Hartlaub’s Babbler  070313
Southern Carmine Bee-eater 070315
Meves’s Starling  070322
Cape Glossy Starling  070322
Southern White-crowned Shrike 070322
Suthern Pied Babbler  070322
Bradfield’s Hornbill  070322
Southern Yellow-billed Hornbill 070322
Burchell’s Sandgrouse  070322
Red-crested Korhaan  070322
Red-billed Spurfowl  070323
Violet-eared Waxbill  070323
Southern Grey-headed Sparrow 070323
White-bellied Sunbird  070323
Crimson-breasted Shrike  070323
Shaft-tailed Whydah  070323
Dusky Lark   070324
Zitting Cisticola  070324
Moustached Scrub-robin  070324
Marico Flycatcher  070324
Grey Penduline-tit  070325
Southern Red-billed Hornbill 070328
Southern brown-throated Weaver 070328
Gabar Goshawk  070329
Cape Sparrow  070331
Red-headed finch  070401
Cape White-eye  070401
Karoo Thrush  070401
Crested Barbet  070401
Greater Striped Swallow  070402
African Red-eyed Bulbul  070404
African Pied Starling  070404
Terrestrial Brownbul  070406
Pearl-breasted Swallow  070407
Scaly-feathered finch  070407
Burchell’s Starling  070407
Sharp-tailed Starling  070408
Grey-backed Sparrowlark  070409
Sabota Lark   070409
Coppery-tailed Coucal  070409
Lesser Jacana  070410
Rattling Cisticola  070410
Neddiky cisticola  070410
African Scops-owl  070410
Double-banded Sandgrouse 070411
Swamp Boubou  070413
Ashy Flycatcher  070413
Kalahari Scrub-robin  070414
Lesser Swamp-warbler  070416
Pel’s Fishing-owl  070417
African Snipe  070417
Chestnut-vented Tit-warbler 070419
Black-faced Babbler  070422
Black-chested Prinia  070422
Carp’s Tit   070422
Pale Chanting Goshawk  070423
Rosy-faced Lovebird  070423
Black-throated Canary  070428
Ant-eating Chat  070428
Ashy Tit   070428
Northern Black Korhaan  070428
South African Shelduck  070428
Lark-like Bunting  070429
Great Sparrow  070429
Damara Red-billed Hornbill 070429
Rufous-cheeked Nightjar  070429
Southern White-faced Scops-owl 070429
Cape Vulture   070429
Sociable Weaver  070430
Violet Wood-hoopoe  070430
Namaqua Sandgrouse  070430
Yellow Canary  070501
Desert Cisticola  070501
Pale-winged Starling  070502
Monteiro’s Hornbill  070505
Rüppel’s Parrot  070505
Rockrunner   070506
Pririt Batis   070506
Acacia Pied Barbet  070506
Bradfield’s Swift  070506
Karoo Long-billed Lark  070506
Short-toed Rock-thrush  070507
Dusky Sunbird  070507
Rock Kestrel   070508
Pink-billed Lark  070508
White-taileed Shrike  070508
Bare-cheeked Babbler  070509
Mountain Wheater  070509
Fawn-coloured Lark  070509
Burchell’s Courser  070510
White-throated Canary  070510
Cape Bunting  070510
Ludwig’s Bustard  070511
Tractrac Chat  070511
Benguela Long-billed Lark 070511
Rüppel’s Korhaan  070511
Gray’s Lark   070515
Cape Gull   070515
Cape Cormorant  070515
White-fronted Plover  070515
Cape Gannet   070516
Hartlaub’s gull  070516
Chat Flycatcher  070521
Herero Chat   070522
Layard’s Tit-babbler  070523
Spike-heeled Lark  070523
White-backed Mousebird  070524
Buffy Pipit   070524
Karoo Chat   070606
Dune Lark   070609
Bokmakierie   070609
Stark’s Lark   070612
Spotted Eagle Owl  070614
Karoo Korhaan  070615
Jackal Buzzard  070615
Barlow’s Lark  070615
Damara Canary  070616
Orange River White-eye  070616
Karoo Prinia   070616
African Black Duck  070617
Cape spurfowl  070617
Cape Weaver   070620
Karoo Lark   070620
Southern Double-collared Sunbird 070620
Black Harrier  070620
Karoo Scrub-robin  070620
Grey-backed Cisticola  070620
Grey Tit   070620
Cape Clapper Lark  070622
Large-billed Lark  070622
Forest Buzzard  070622
Cape Bulbul   070622
Cape Canary   070622
Protea Seed-eater  070622
Cape Sugarbird  070622
Fiscal Flyctcher  070622
Southern Boubou  070622
Streaky-headed Seed-eater  070623
Orange-breasted Sunbird  070624
Cape Longclaw  070624
Levaillant’s Cisticola  070624
Blue Crane   070626
Agulhas Long-billed Lark  070627
Denhams Bustard  070627
African Black Oystercatcher 070627
Crowned Cormorant  070627
Subantarctic Skua  070629
Cape Rock-thrush  070630

 

 

Administration - Design och Webbutveckling av Webking webbutveckling och it-konsulting ab